Eğitimlerimiz

İklim Değişikliği Hibe Süreci, Sözleşme Yönetimi ve İzleme Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Değişikliği Hibe Projeleri Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Değişikliği Rapor Hazırlama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Ara Rapor Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Sivil Toplum DiyaloğuVI ve Sivil Toplum Destek Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İletişim Faaliyetleri ve AB Görünürlük Kuralları

SDG1: Yoksulluğa Son
Menü