Eğitimlerimiz

Suriyeli Göçmenlerde Bebek,Çocuk ve Ergen Sağlığı

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

İklim Değişikliği Rapor Hazırlama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Avrupa Yeşil Mutabakatı Eğitimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Finansal Raporlama ve Analiz

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

Göç ve Çevre Sağlığı

SDG12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

İşbirliği Profili Hazırlanması

SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Yerel STK’lar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Networking-Tanınma Sanatı

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

MIS Eğitimi

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Paydaşlar Arası İşbirliği

SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Tedarik Bileşeninin Uygulanması

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Yerel Yönetimlerde Etik Açıdan Riskli Hizmet Alanları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Müzakere Becerileri ve Lobicilik

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve

SDG13: İklim Eylemi

Üreme Sağlığı

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Yerel Yönetimlerde Etik ihlal Alanları ve Önlemler

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü