Eğitimlerimiz

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İzleme Raporlarında Veri Toplama Yöntemleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel İklim Eylem Planlaması ve Türkiye Pratikleri

SDG13: İklim Eylemi

Tedarik Sözleşmesi Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Değişikliği Rapor Hazırlama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Kariyer Odaklı Destek Grubu Modeli ve Kariyer Destek Oryantasyon Eğitim Modülü Eğitimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Müzakere Becerileri ve Lobicilik

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Çıkar Çatışması – Muharrem Kılıç

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliği Hibe Süreci, Sözleşme Yönetimi ve İzleme Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İşyeri Kanseri Mobbing

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri

SDG13: İklim Eylemi

Müzakere Becerileri ve Lobicilik

SDG4: Nitelikli Eğitim

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Teknik Destek Projesi Kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

İnsan Hakları Eğitimi (Ekoloji Aktivistleri için)

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu

SDG13: İklim Eylemi

Göç-Uluslararası Koruma

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

SDG13: İklim Eylemi

AB Projelerinde Görünürlük

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Değişikliği Hibe Projeleri Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Dünyada Yerel Yönetimlerde İyi Uygulama Örnekleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü